​Flytning og Forsikring

Sagt meget kort har vi den bedst mulige forsikringsdækning indenfor branchen:

  • Hvert flyttelæs er forsikret for 2 mill. kr.
  • Hver colli (enhed) er forsikret for 50.000 kr.

Dansk Møbeltransport Forenings forsikringsregler er i øvrigt følgende:

Erstatning :

​Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffesesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specificerede genstande.

Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse og max. 2 mio. kr. pr. flytteopgave, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar.

Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er firmaet kun ansvarlig for ét kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre særlig skriftlig aftale er truffet herom.

​Når erstatning for fuld nyværdi er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede gods til firmaet.

I stedet for kontant erstatning kan firmaet efter aftale med kunden levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller efter aftale med kunden lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne.

- Vær opmærksom på at opbevarede genstande ikke er dækket af vor forsikring, med mindre det aftales skriftligt. Vore lokaler er så godt sikrede at det normalt vil være både lettest og billigst at man udvider sin indboforsikring til at dække genstande på vort lager. Vi er dog gerne behjælpelig med at arrangere anden forsikringsdæknig, hvis dette ønskes.

Århus Møbeltransport
Lemmingvej 125 A
​8361 Hasselager

Telefon: 86 28 55 33
E-mail: info@aarhus-moebeltransport.dk

CVR: 12560672

​Århus Møbeltransport ApS

​Lemmingvej 125 A
​8361 Hasselager

Telefon: 86 28 55 33

Skriv til os

Få et gratis tilbud her​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmanavn

​Århus Møbeltransport ApS

CVR: ​12560672

Kontakt

Telefon: ​86 2​8 55 33

E-mail: info@aarhus-moebeltransport.dk